Page 1 from 1

4 books of Jenifer Tidwell

Book rate:
2079 downloads

Designing a good interface isn't easy. Users demand software that is well-­behaved, good-­looking, and easy to use. Your clients or managers demand originality and a short time to market. Your UI technology -- web applications, desktop software, even mobile devices -- may give you the tools you need, but little guidance on how to use them well. UI designers over the years have refined the art of interface design, evolving many best practices and reusable ideas. If you learn these, and understand why the best user interfaces work so well, you too can design engaging and usable interfaces with less guesswork and more confidence. Designing Interfaces captures those best practices as design patterns -- solutions to common design problems, tailored to the situation at hand. Each pattern contains practical advice that you can put to use immediately, plus a variety of examples illustrated in full color. You'll get recommendations, design alternatives, and warnings on when not to use them. . . .

Book rate:
407 downloads

Despite all of the UI toolkits available today, it's still not easy to design good application interfaces. This bestselling book is one of the few reliable sources to help you navigate through the maze of design options. By capturing UI best practices and reusable ideas as design patterns, provides solutions to common design problems that you can tailor to the situation at hand. This updated edition includes patterns for mobile apps and social media, as well as web applications and desktop software.

Book rate:
4 downloads

Najwa?­niejsze jest pierwsze wra?­enie!­Mimo istnienia ogromnej ilo?­ci narz?­dzi do tworzenia interfejsów u?­ytkownika projektowanie dobrych interfejsów aplikacji wci?? nie jest ?­atwe. Ta bestsellerowa ksi??­ka jest jednym z niewielu wiarygodnych ?­róde?, które pomog? Ci przej?? przez istny labirynt wariantów projektowych. "Projektowanie interfejsów" przedstawia najlepsze praktyki i gotowe do wdro?­enia pomys?­y w postaci wzorców UI oraz dostarcza rozwi?­za? powszechnych problemów w dziedzinie projektowania. Rozwi?­zania te mo?­esz ?­atwo dostosowa? do sytuacji, w jakiej si? znajdujesz.­W niniejszym zaktualizowanym wydaniu znajdziesz wzorce do wykorzystania zarówno w aplikacjach mobilnych i mediach spo?­eczno?­ciowych, jak i w aplikacjach internetowych czy programach komputerowych. Ka?­dy wzorzec zilustrowany jest przyk?­adowymi projektami oraz opatrzony praktycznymi poradami, z których mo?­esz natychmiast skorzysta?. Do?­wiadczeni projektanci mog? u?­ywa? tego przewodnika jako ?­ród?­a pomys?­ów, za? . . .

Book rate:
4 downloads

Comments

No comments yet

Books of Jenifer Tidwell